Unijne wspieranie przesiębiorczości

FGP POLSKA SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Farby fleksograficzne na podłoże metalizowane bez użycia primera”

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy FGP Polska Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie oferty o nowe i innowacyjne na rynku europejskim farby fleksograficzne spirytusowe (tj. farby na aluminium bez użycia primera) i udoskonalenie w zakresie krycia powierzchni dotychczas oferowanych farb białych. Efektem realizacji projektu będą unowocześnienie parku maszynowego, wzrost liczby odbiorców i ich dywersyfikacja, poprawa pozycji rynkowej i sytuacji finansowej firmy, wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii produkcji i produktów, a także wzrost zatrudnienia o 1 osobę, odpowiedzialną za prawidłową obsługę nowego parku maszynowego.

Wartość projektu: 2 890 500,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1.048.500,00 zł

An EssayService.com coupon code offers a variety of advantages. This company offers professional essay writing services, and offers thousands of essays that have been awarded top grades. The site is easy to reddit good writing services navigate and comes with cash back guarantees along with a referral program.