Unijne wspieranie przesiębiorczości

 

Pragniemy poinformować, że firma FGP - Polska realizuje inwestycje w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Priorytet I Konkurencyjność Przedsiębiorstw - Działanie 1.2 Wparcie rozwoju MSP.